Unicorn

Какво представлява еднорогът и за какво му е девицата?

Еднорогът е свързван с девиците, пред които той единствено се открива и за нас представата за него  е нещо почти тривиално

Виж още